Man of Iron / Człowiek z żelaza

Długość: 2'
Angelika Herta, POL 2011, 2’

To mógłby być fragment reportażu peerelowskiej telewizji. Zapamiętałość, twardość, całkowite poświęcenie. Zbliżenie twarzy robotnika: pooranej, z powszechnymi w latach 70. i 80. wąsami. Praca jest wykonywana z zangażowaniem, bez markowania, choć zmiany w rytmie uderzania młotem mogą zastanawiać. Następne ujęcia uświadamiają umowność filmowanej sytuacji: robotnik uderza młotem w powietrze, stojąc w zakreślonym na podłodze prostokącie. Przemysłowa hala (miejsce działania) jest w pełni autentyczna, z mocnym wymiarem symbolicznym. To hala stoczni w Gdańsku. Realizacja sytuuje się na pograniczu filmu dokumentalnego i video-artu.

Autorzy:

Projekcje

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: