Festiwal

dokumentART to Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych z ponad 20-letnią tradycją. Od siedmiu lat również formuła organizacyjna festiwalu jest międzynarodowa – całość prowadzi dwóch dyrektorów (z Polski i Niemiec), wyboru filmów konkursowych dokonuje polsko-niemiecka komisja, a organizatorami są polska OFFicyna i niemieckie Latücht Film & Medien. Każdej jesieni festiwal jest realizowany równolegle w Polsce i w Niemczech. dokumentART przyznaje około dziesięciu nagród, w tym dwie równorzędne główne.

Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych dokumentART jest przede wszystkim  wyznacznikiem tego, czym aktualnie jest europejski dokument. Głównym trzonem festiwalu jest konkurs główny, prezentuje filmy bazujące na rejestracji i komentarzu rzeczywistości. Filmy odzwierciedlają europejski punkt widzenia – są produkowane przez ludzi (autorów, producentów) mieszkających w Europie. Same filmy powstają jednak na całym świecie. Gama formalna jest ogromna, ograniczona jedynie wyobraźnią twórców. Stąd w programie produkcje klasyczne, animacje, rekonstrukcje, produkcje łączące różne media. Dzięki temu możemy na dokumentARTcie śledzić procesy rejestrujące zmiany w otaczającej rzeczywistości, operujące pomiędzy tradycją i awangardą, dotykające i przekraczające granice gatunku. W ten sposób otrzymujemy co roku aktualną definicję „dokumentu”.

Równie ważnym aspektem obok formy filmowej jest treść samych produkcji. Rejestrując i komentując rzeczywistość w różnych częściach globu filmy dokumentalne pokazywane w formule festiwalowej stają się przeglądem najważniejszych obecnie tematów współczesnego świata. Dodatkowo strategicznie istotny jest fakt, że za organizację przedsięwzięcia odpowiadają partnerzy z dwóch krajów, współpracujący ponad granicą – szczecińskie Stowarzyszenie OFFicyna oraz Stowarzyszenie Latücht Film & Medien z Neubrandenburga. Cały festiwal odbywa się po obu stronach granicy, w obu miastach oraz w licznych mniejszych miejscowościach. Merytorycznie jest to więc festiwal kwestii granic i transgraniczności. Granica rozumiana jest tu zarówno w sensie fizycznym jak i przenośnym – granic państwowych, społecznych, formalnych, ograniczeń w sztuce – i ich przekraczania lub przezwyciężania. Wyraźnie widać to w takich stałych punktach programu jak „Wspólne Granice”, które szczególnie podkreślają ten wątek poprzez pokazywane filmy i dyskusje z zaproszonymi gośćmi nie tylko ze świata filmu.

Poza licznymi prezentacjami dokumentalnymi prezentuje również retrospektywy wybitnych twórców, ważnych dla historii kina dokumentalnego i fabularnego (Leni Riefenstahl, Werner Herzog, Michelangelo Antonioni) oraz sylwetki i twórczość wybitnych polskich dokumentalistów (Krzysztof Kieślowski, Paweł Łoziński, Bogdan Dziworski) – prezentacje te pozwalają na poznanie tradycji i klasyki gatunku oraz obranie punktu odniesienia wobec, zwłaszcza tych najbardziej innowacyjnych tytułów prezentowanych na festiwalu.

Inne punkty programu pokazują możliwe kierunki rozwoju filmu (np. video art, filmy wykonywane urządzeniami nie filmowymi – telefonART). Poprzez prezentację filmów fabularnych, osnutych na prawdziwych wydarzeniach, dokumentART bada również związki kina fabularnego z dokumentalnym.

Profil festiwalu ulega modyfikacji wraz ze zmianami w otaczającym nas świecie, zasadniczo pozostając wyznacznikiem tego, czym jest dziś europejski dokument. 

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: