Urodzeni dla Rzeszy

Długość: 56'

POL 2011, 56'

W sanatorium w Połczynie-Zdroju (w czasach niemieckich: Bad Polzin) mieścił się w latach 1938–1945 jeden z wielu ośrodków organizacji Lebensborn (Źródło życia) istniejących na terenie III Rzeszy i państw okupowanych. Utworzył ją Heinrich Himmler w 1936 roku. Funkcjonowała w strukturach SS. Służyła poczęciu i wychowywaniu cennych aryjskich dzieci poprzez: opiekę nad niezamężnymi aryjskimi matkami, zapładnianie aryjskich kobiet – niemieckich i pochodzących z krajów okupowanych – przez oficerów policji lub SS, odbieranie spełniających wymogi aryjskości dzieci rodzicom z terenów okupowanych. Współcześnie spotkali się w Połczynie-Zdroju dojrzali ludzie dotknięci w dzieciństwie przez chore idee Heinricha Himmlera.

 

Autorzy:

Projekcje

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: