Paweł Ziemilski

O artyście

Paweł Ziemilski jest studentem piątego roku reżyserii na PWSFTViT w Łodzi. Uzyskał też stopień magistra socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Dzielił swój czas pomiędzy reżyserię filmów krótkometrażowych, ukończenie studiów magisterskich na PWSFTViT oraz społeczne projekty filmowe w różnych zmarginalizowanych środowiskach. Ostatnia działalność niedawno rozwinęła się w fundusz dla młodych w małej wsi, gdzie Ziemilski zaczął prowadzić pierwsze warsztaty filmowe w 2009 r. Kilka z jego dokumentów porusza sprawy miejsc i ludzi, których poznał dzięki takim projektom.

Filmy

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: