team

FESTIVAL TEAM SZCZECIN

Director of the festival

Bartosz Wójcik
 
 

Director of the 22nd EFFD dokumentART office

Dana Jesswein
 
 

Organisational manager, logistics

Tomasz Jóźwiak
 
 

Program of the festival

Małgorzata Frymus
Dana Jesswein
Antoni Karwowski
Bartosz Wójcik
Joanna Wójcik
 
 

Program Committee

Birgit Acar
Jörg Foth
Caroline Walke
Bartosz Wójcik
Joanna Wójcik
 
 

Catalogue editor

Maciej Kaczmarski
 
 

Web page editing

Maciej Cybulski
Arkadiusz Zieliński
 
 

Advertising

Maciej Cybulski
Tomasz Jóźwiak
Tomasz Jarmołowicz
 
 

Marketing supervision

 
 

Program block coordination

Anna Gonżewska
Joanna Wójcik
Dana Jesswein
Antonii Karwoski
Maciej Cybulski
Tomasz Jóźwiak
 
 

Technical support of the festival

Maciej Cybulski
Tomasz Jarmołowicz
Tomasz Jóźwiak
Bartosz Jurgiewicz
 
 

Moderators

Małgorzata Frymus
Dana Jesswein
Konrad Wojtyła
Joanna Wójcik
 
 

Multimedia

Łukasz Nyks mstudio
Dagmara Pochyła
 
 

Translation

Alicja Brzezińska
Katarzyna Jackowska
Marta Jesswein
Arkadiusz Zieliński
 
 

Visual identification of the festival

Wojciech Mazur
 
 

Organiser of the festival in Szczecin

Stowarzyszenie OFFicyna
Ośrodek Teatralny Kana
 

Office

Stowarzyszenie OFFicyna
al. Wojska Polskiego 90
70-482 Szczecin
Tel. +48.91.423 69 01
biuro@officyna.art.pl
www.officyna.art.pl

 

You're on the archive site. Go to the current edition of the festival website.

Udostępnij: