Podwodne pustynie

Długość: 18'

Kiedyś mówiło się, że życie zwierząt w jeziorach, stawach i niektórych rzekach jest ograniczane przez zarastającą roślinność. W ostatnich latach nastąpiła degradacja wielu zbiorników wodnych, wynikająca albo z rabunkowej gospodarki wielu tzw. dzierżawców jezior, albo z trwającego od lat kłusownictwa. Cel programu: uzmysłowić społeczeństwu, w jaki sposób degraduje się bezkarnie przyrodę niszcząc jeziora i rzeki, co oznacza dla naszej przyszłości taka degradacja.

Autorzy:

Projekcje

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: