Madli Lääne

O artyście

Madli Lääne jest freelancerką: autorką filmów dokumentalnych z Estonii. Jej film dokumentalny „Ready! Steady! Go!” Został wybrany Najlepszym Estońskim Filmem Krótkometrażowym 2007. Obecnie Madli kręci swój pierwszy pełnometrażowy film dokumentalny o niesłyszących misjonarzach. Pracuje też jako montażystka filmów dokumentalnych i fabularnych. Ukończyła studia magisterskie na Baltic Film and Media School na Uniwersytecie w Tallinie, gdzie obecnie prowadzi zajęcia z montażu. Madli studiowała film dokumentalny na Kubie (EICTV) i montaż filmowy w Niemczech (IFS).

The Colours of Islands (2012)
Mile and Nale (2009)
Ready! Steady! Go! (2007)
Springtime Wonderband (2004)

Filmy

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: