zachodniopomorskie shorty

Trwa nabór na trzecią odsłonę tegorocznych Zachodniopomorskich Shortów, których finał odbędzie się w trakcie tegorocznej, 22. edycji Europejskiego Festiwalu Filmów Dokumentalnych dokumentART.

Zgłaszać można autorskie formy filmowe w dowolnej konwencji, nie przekraczające 20 minut.

Jeżeli jesteś filmowcem tworzącym na terenie Pomorza Zachodniego i chciałbyś skonfrontować swój dorobek z szerszą publicznością – zapraszamy do udziału!

Wraz ze zgłaszanym filmem prosimy o dostarczenie następujących informacji:
1. Tytuł filmu i rok produkcji
2. Długość filmu
3. Imię i nazwisko autora, względnie imiona i nazwiska autorów
4. Adres do korespondencji
5. Adres e-mail, telefon

Zgłoszenie filmu do Konkursu oznacza akceptację regulaminu.


REGULAMIN

1. Do Zachodniopomorskich Shortów dopuszczone zostaną filmy nie przekraczające 30 minut, dostarczone osobiście do biura Stowarzyszenia OFFicyna na płycie DVD, zewnętrznym dysku twardym lub pendrive'ie w formatach: DVD-Video, MP4, AVI, MPEG, WMA.
2. Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 filmy na jeden pokaz eliminacyjny.
3. Zgłaszane utwory nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem i obyczajowością. Poza tym tematyka i forma filmów jest dowolna.
4. Zgaszający musi posiadać prawa autorskie do zgłoszonych utworów.
5. Publiczność uczestniczącą w pokazie eliminacyjnym lub finałowym otrzyma kartę do głosowania z listą prezentowanych tytułów. Po prezentacji wszystkich tytułów odbędzie się głosowanie, które wyłoni tytuły, które przejdą do finału (etap eliminacji) lub wygrają tegoroczną edycję (finał).
6. Niespełnienie warunków w ust. 1-4 będzie podstawą do odrzucenia zgłoszenia do Konkursu.
7. Zgłoszenie filmu do Konkursu oznacza akceptację regulaminu.

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: