konkurs europejski

 

pobierz formularz zgłoszeniowy konkursu europejskiego

 

 

REGULAMIN NABORU DO KONKURSU EUROPEJSKIEGO 2013

 

EUROPEJSKI FESTIWAL FILMÓW DOKUMENTALNYCH dokumentART

Co roku w Szczecinie – metropolii Pomorza Zachodniego – i Neubrandenburgu spotyka się europejska innowacyjna scena filmu dokumentalnego. Prezentowane są filmy rejestrujące procesy zmian w otaczającej rzeczywistości, operujące pomiędzy tradycją i awangardą, dotykające i przekraczające granice gatunku. Czekamy na zgłoszenia również młodych twórców filmowych, niekoniecznie uznanych na europejskiej scenie. Nadsyłane mogą być filmy dokumentalne w formatach podanych w formularzu zgłoszeniowym.
 
Do selekcji dopuszczane są wyłącznie filmy o długości nie przekraczającej 60 minut i powstałe po 01.01.2012., produkcji europejskiej.
 
Szczególny nacisk położony jest na premiery filmowe produkcji europejskich. Pożądane są kopie z napisami angielskimi. 
 
Każdego roku w trakcie ośmiu dni filmowego święta konkursowi filmów dokumentalnych towarzyszy kilkadziesiąt wydarzeń festiwalowych: retrospektywy i premiery filmowe, spotkania z twórcami, forum transgraniczności i spotkania kultury Wschodu i Zachodu. 
 

LOKALIZACJA I ORGANIZACJA

Organizatorzy – Stowarzyszenie OFFicyna w Szczecinie oraz Latücht – Film & Medien e.V. w Neubrandenburgu – prezentują program równocześnie w Szczecinie/Polska oraz Neubrandenburgu/Niemcy. Stwarza to filmowcom możliwość  spotkania  z publicznością po obu stronach granicy oraz skonfrontowania opinii z różnych obszarów kulturowych. Ponadto fragmenty programu festiwalowego są także pokazywane w różnych miastach Euroregionu Pomerania.
 

GREMIUM PROGRAMOWE | JURY | NAGRODY

Filmy pokazywane na festiwalu są wybierane przez niezależną polsko-niemiecką komisję programową. Nagrody przyznaje powołane przez organizatorów niezależne międzynarodowe jury, złożone z fachowców. Całkowita wartość nagród wynosi 10 000 euro.
 

ZGŁOSZENIA | TERMIN NADSYŁANIA PRAC

W celu zgłoszenia filmu należy nadesłać do 14.06.2013 poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz kopię wglądową w formacie DVD, krótkie streszczenie filmu w języku angielskim, listę dialogową w języku angielskim oraz, jeśli to możliwe, w językach: polskim oraz niemieckim, a także bio- i filmografię reżysera (prosimy o podawanie tytułów oryginalnych).
 
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej dokumentARTu: www.dokumentart.org. 
 
Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich pól formularza, podanie pełnego adresu (z kodem pocztowym), numeru telefonu, faksu i adresu mailowego.
 
Filmy nadesłane po tym terminie, a także filmy bez angielskiej listy dialogowej nie będą brane pod uwagę.
 

TERMIN NADSYŁANIA KOPII DO PREZENTACJI | KWESTIE TECHNICZNE PRZESYŁKI | UBEZPIECZENIE

Kopię do prezentacji festiwalowej należy dostarczyć do 01.10.2013.
 
Dodatkowo prosimy o dołączenie do kopii festiwalowej DVD z wersją filmu przeznaczoną do prezentacji (bez napisu „kopia poglądowa"), nagraną w optymalnej jakości i pożądanym formacie (prosimy o zaznaczenie).
 
DVD pozostanie w archiwum festiwalu z przeznaczeniem do późniejszych prezentacji w regionie. Prosimy o precyzyjne podanie szczegółów technicznych – w przeciwnym razie nie będziemy mogli zagwarantować projekcji w najwyższej możliwej jakości.
 
Jeżeli kopia festiwalowa nie zostanie dostarczona do dnia 1.10.2013 r., film zostanie wyemitowany podczas festiwalu z nośnika DVD. Prosimy o odpowiednio wczesne poinformowanie, jeśli kopie będą wysyłane na dokumentART z innego festiwalu. Filmy są wysyłane na koszt i odpowiedzialność nadawcy. Przesyłki na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.
 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za transport kopii filmowych. 
 
Koszty przesłania filmu po festiwalu ponosi organizator. Przesyłki zagraniczne należy opatrzyć napisem: „Tylko do celów kulturalnych. Nie do użytku komercyjnego. Odbiorca reguluje kwestie celne we własnym zakresie”. Prosimy o pozyskanie z urzędu celnego stosownych dokumentów ponownego wwozu przed wysłaniem kopii. Kopie filmowe są ubezpieczone w czasie trwania festiwalu w Neubrandenburgu.
 

MATERIAŁY ZGŁOSZENIOWE ORAZ KOPIE DO PREZENTACJI FESTIWALOWYCH NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES:

dokumentART - European Film Festival for Documentaries
festival office
al. Wojska Polskiego 90
70 -482 Szczecin / Poland
 
lub:
 
dokumentART – European Film Festival for Documentaries
Festivalbuero
Grosse Krauthoeferstrasse 16
17033 Neubrandenburg / Germany
 

UWZGLĘDNIĆ PRZY ZGŁOSZENIU:

Obok prezentacji filmowych istotną część i specyfikę naszego festiwalu stanowią dyskusje z udziałem twórców filmowych. Dlatego też Organizator oczekuje, iż filmy zakwalifikowane do prezentacji będą reprezentowane przez jednego członka ekipy. Zgłoszenie filmu do konkursu jest jednoznaczne z zobowiązaniem twórcy, iż w przypadku kwalifikacji jego filmu będzie on osobiście bądź poprzez osobę reprezentującą obecny na projekcji festiwalowej oraz dyskusji z publicznością w Szczecinie i Neubrandenburgu. 
 
Organizator zobowiązuje się do pokrycia kosztów pobytu przynajmniej przez 3 noce i częściowego zwrotu kosztów przejazdu.
 
Zgłoszenie filmu na festiwal oznacza akceptację powyższego regulaminu przez zgłaszającego.
 
Organizatorzy:
Stowarzyszenie OFFicyna
Latücht – Film & Medien e.V.
Ośrodek Teatralny Kana
 
Dyrektorzy festiwalu:
Bartosz Wójcik, Poland
Caroline Walke, Germany
 
 

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: