Zgłoś film

 

ZGŁOSZENIA I TERMIN NADSYŁANIA PRAC

W celu zgłoszenia filmu należy nadesłać do 14.06.2013 poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz kopię wglądową w formacie DVD, krótkie streszczenie filmu w języku angielskim, listę dialogową w języku angielskim oraz, jeśli to możliwe, w językach: polskim oraz niemieckim, a także bio- i filmografię reżysera (prosimy o podawanie tytułów oryginalnych).

Do selekcji dopuszczane są wyłącznie filmy o długości nie przekraczającej 60 minut i powstałe po 01.01.2012., produkcji europejskiej.

Filmy nadesłane po tym terminie, a także filmy bez angielskiej listy dialogowej nie będą brane pod uwagę.

 

pobierz formularz zgłoszeniowy

 
 

OBECNOŚĆ PODCZAS FESTIWALU

Obok prezentacji filmowych istotną część i specyfikę naszego festiwalu stanowią dyskusje z udziałem twórców filmowych. Dlatego też Organizator oczekuje, iż filmy zakwalifikowane do prezentacji będą reprezentowane przez jednego członka ekipy. Zgłoszenie filmu do konkursu jest jednoznaczne z zobowiązaniem twórcy, iż w przypadku kwalifikacji jego filmu będzie on osobiście bądź poprzez osobę reprezentującą obecny na projekcji festiwalowej oraz dyskusji z publicznością w Szczecinie i Neubrandenburgu. 

Organizator zobowiązuje się do pokrycia kosztów pobytu przynajmniej przez 3 noce i częściowego zwrotu kosztów przejazdu.

Więcej szczegółów w formularzu zgłoszeniowym.

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: