Underwater deserts

Running time: 18'

Kiedyś mówiło się, że życie zwierząt w jeziorach, stawach i niektórych rzekach jest ograniczane przez zarastającą roślinność. W ostatnich latach nastąpiła degradacja wielu zbiorników wodnych, wynikająca albo z rabunkowej gospodarki wielu tzw. dzierżawców jezior, albo z trwającego od lat kłusownictwa. Cel programu: uzmysłowić społeczeństwu, w jaki sposób degraduje się bezkarnie przyrodę niszcząc jeziora i rzeki, co oznacza dla naszej przyszłości taka degradacja.

Authors:

Screenings:

You're on the archive site. Go to the current edition of the festival website.

Udostępnij: