Historia-Polityka-Film

Przy stałym udziale Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego powstaje blok Historia‒Polityka‒Film. Do współpracy zapraszane są także inne instytucje i organizacje zajmujące się problematyką historyczną (m.in. Instytut Pamięci Narodowej, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej). W ramach tego bloku widzowie dokumentARTu poznali wiele istotnych z punktu widzenia historii najnowszej filmów, np. Fotoamatora (Dariusz Jabłoński, Polska, 1998), Trzech kumpli (Anna Ferens, Polska, 2008).


Przeszłe wydarzenia


Filmy poprzednich edycji

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: