Pieter Geenen

O artyście

Pieter Geenen urodził się w 1979 r., żyje i pracuje w Brukseli. Po ukończeniu studiów magisterskich z fotografii ukończył międzynarodowe studia podyplomowe Transmedia na Wyższej Szkole Sztuki i Designu Sint-Lukas w Brukseli. W swoich pracach wykazuje zainteresowanie sugestywnymi i przywołującymi wspomnienia cechami krajobrazu w odniesieniu do pamięci i tożsamości osobistej i zbiorowej. Chce przetłumaczyć złożoność pewnej geo-politycznej i geo-społecznej rzeczywistości na ogólną refleksję na temat koncepcji granicy, ziemi (ojczystej), tożsamości (narodowej) i migracji. W jego pracach obraz ukazuje się powoli, odkrywając subtelne i ukryte właściwości rzeczy. Słuchanie
i obserwowanie staje się intensywne, intymne, odosobnione, kontemplacyjne i niemal namacalne w swoim niezaburzonym
bezruchu.

Pulsation (2011)
Relocation (2011)
Nostalgia (2009)
Atlantis (2008)
Nocturne (2006)

Filmy

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: