Adam Papliński

O artyście

Od 2012 r. koordynator Akademii Sztuk Dokumentalnych (Academy of Documentary Arts - ADA). Wcześniej był przez ponad 20 lat związany z różnymi segmentami rynku filmowego jako asystent reżysera, drugi reżyser, kierownik produkcji i producent przy filmach fabularnych, dokumentalnych oraz reklamach TV. Obecnie, w ramach Akademii z siedzibą w Warszawie, koordynuje jedyny w Polsce program szkoleniowy kończący się pitchingiem filmów dokumentalnych – „Dragon Forum”, kieruje też projektami edukacyjnymi prowadzonymi przez ADA w Polsce, w Rosji, na Ukrainie i na Białorusi. Jest członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich i sekretarzem generalnym Międzynarodowego Stowarzyszenia „Przyszłość Mediów”.

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: